Nieuws

Meer dan voetbal alleen, juni 2019

Het einde van het seizoen is een goed moment om te kijken naar wat er is gebeurd en kijken naar wat er komen gaat.

Het voetbalseizoen is afgelopen, en dat betekent voor MVO de Siggels ook een moment om terug te kijken op wat er gebeurd is, maar ook om vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken. “De lente is de tijd om de zaden te planten in de grond. Plannen te maken, van waar gaan we heen. In de zomer groeit alles. En de maanden augustus en september is het tijd om te oogsten. Als ik nu terugkijk ben ik heel positief. We hebben het binnen de mogelijkheden goed gedaan,” vertelt Marcus Jan. In september wil Stichting MVO met de Nationale Sportweek iedereen uitnodigen om te laten zien wat er bij v.v. SVI op het gebied van MVO wordt gedaan. “Tijdens de start van het nieuwe seizoen willen we onszelf presenteren, en hierbij alle fondsen uitnodigen om ons clubhuis (in werking) te laten zien. Tijdens de Sportweek willen we een evenement organiseren voor alle mensen uit de wijk.”
 

Sportgroepen bij De Siggels

Een van de dingen die een succes is geworden is Walking football. Het eerste jaar is nu achter de rug. Er blijven mensen toestromen, de groep bestaat nu al uit 15 spelers. Ook andere verenigingen in Zwolle, zoals WVF zijn nu enthousiast. MVO de Siggels wil alle verenigingen die nog geen Walking Football hebben graag uitnodigen en begeleiden om ook tot zulke activiteiten te komen.

Vorig jaar werd er op verschillende locaties in Zwolle meegedaan aan de Diabetes Challenge, waarbij doormiddel van wandelen werd gewerkt aan een gezonde(re) levensstijl. Ook dit jaar wordt er in Zwolle-Zuid weer meegedaan aan deze Challenge, maar in een minder grote vorm dan vorig jaar. Dit jaar zal dit niet over heel Zwolle worden gedaan, omdat er in Zwolle plannen zijn om dit volgend jaar op een andere manier aan te gaan pakken door ook mensen erbij te betrekken die vanwege andere reden niet of minder (kunnen) bewegen. Maar omdat het vorig jaar een groot succes was, en deelnemers van de Diabetes Challenge nu ook wekelijks binnen een van de sportgroepen samen bewegen in het buurthuis de Siggels, wordt er ook dit jaar op drie dagen gewandeld. 6, 13 en 20 juni.

MVO de Siggels heeft al een langere tijd het idee om samen te werken met WijZ Welzijn. Maar het bleek moeilijk om samen iets te starten. Uit een onderzoek kwam naar voren dat in Zwolle-Zuid lang niet elk dagdeel iets georganiseerd wordt voor senioren. Of in elk geval niet op het gebied van sport en bewegen. Je kunt wel samen breien of naar de bingo, maar niet altijd samen sporten. Samen met WijZ gaat MVO de Siggels hier nu mee bezig. Met het Goede dagen perspectief worden er twee dagen (donderdag 4 en 11 juli) georganiseerd om meer senioren samen aan het sporten/bewegen te krijgen.

Op deze dagen worden alle senioren uit Zwolle-Zuid uitnodigen voor een dag, waarop aan verschillende activiteiten kan worden meegedaan. Tafeltennis, biljart, dart, er zal een Airhockeytafel zijn voor blinden en slechtzienden. En Virtual reality zal er ook weer zijn. Het gaat hierbij vooral over de vraag, wat missen ze? Wat willen de senioren? In september wordt er hier mee verder gegaan, met het wekelijks organiseren van een intensieve en een matig intensieve activiteit.

Evalueren

De afgelopen weken is MVO de Siggels vooral ook bezig geweest met evalueren. Zo is er een intern onderzoek gedaan bij de verschillende sportgroepen: seniorensport, buddysport en Walking Football. Hierbij zijn de deelnemers gevraagd naar hun beleving. Ook zijn er grafiekjes met onderzoeksresultaten uitgekomen waar verschillende interessante conclusies uit getrokken kunnen worden. Nu moet er gekeken worden, hoe er nu verder kan worden gegaan.

Wat wil je, vijf grote evenementen organiseren in een jaar waar mee je veel geld verdiend, of elke dag een activiteit aan bieden voor een kwetsbare doelgroep. Wil je meer met studenten werken, die kunnen helpen bij de seniorensport? Wat levert dat op (helpende handen, enthousiaste of minder enthousiaste studenten), en wat kost het? (Hoeveel energie en begeleiding moet je erin steken).

“We gaan nu kijken naar verschillende mogelijkheden en scenario’s. Hoe ziet de functie van Ryan er volgend seizoen uit. Hoe zien de samenwerkingen eruit met verschillende scholen en opleidingen. Moet er een werkplek komen voor een MVO-student. Die de sportgroepen training gaat geven, die helpt bij de Sportbso en daarnaast ook een lager (jeugd)elftal van v.v. SVI gaat trainen. Dit zal voor v.v. SVI geen vetpot zijn, maar draagt wel bij aan de functie van het buurthuis.”

Eind juni zal er ook een financieel overzicht worden opgemaakt. Waar aan het begin van de drie jaar veel gedaan werd met geld uit subsidies, komt er nu geld binnen door het organiseren van activiteiten en het verhuren van ruimtes, er wordt omzet gemaakt. In de najaarsledenvergadering zal stichting MVO gaan presenteren waar ze heen willen.