Nieuws

Meer dan voetbal

Meer dan voetbal alleen

Samen eten

Op een vrijdagochtend in het buurthuis, worden er aan een tafeltje snoepzakjes gevuld voor de pupillen op zaterdagochtend. Wordt de onderhoudsploeg ondersteund door jonge Deltion studenten en ligt er op een tafel de Wijkkrant van Zwolle-Zuid. Wat er bij v.v. SVI gebeurt blijft niet onopgemerkt. In verschillende artikelen wordt v.v. SVI positief benoemd, en De ZZiener schrijft zelfs een mooie column over wat er in het buurthuis gebeurd.  Tijdens zijn eigen functioneringsgesprek gaf Marcus Jan ook aan dat het goed gaat. Het eerste jaar van zijn functie had hij echt nodig om contacten te maken, vertrouwen te winnen en goodwill te kweken. Maar nu werpt dat zijn vruchten af. Er is veel gebeurd, met de verbouwing van het clubhuis naar buurthuis als grootste verandering. Er zijn mooie samenwerking en mooie initiatieven ontstaan. Het is mooi dat dit gezien wordt. Door de mensen in de club, in de wijk en in de media.

Harde werkers

In de winterstop van het voetbalseizoen is er een nieuwe container geplaats. Een grote vrachtwagen kwam het sportpark oprijden om met heel nauwkeurige stuurmanskunst de container op de juiste plek af te zetten. Hierbij was de onderhoudsploeg natuurlijk aanwezig. Om te bewonderen hoe precies dit ging, en om te helpen en ‘even’ een betonnen bankje weg te halen en later weer terug te plaatsen. Deze container zal gebruikt worden als opslag voor sport en spelmateriaal. “Met dit materiaal kunnen we veel mooie sporttoernooien organiseren”. Ook werkt de stichting MVO hierbij samen met de activiteiten commissie die ook wel wat extra opslagruimte kan gebruiken. “Wat hebben jullie nodig, hoe kunnen we het verdelen zodat we er allebei voordeel van hebben.”

Voetballers

5 februari komen alle mannen die in Zwolle aan Walking Football doen naar v.v. SVI om met elkaar te voetballen. “Ik noem het bewust een Walking Football evenement in plaats van een Walking Football competitie, omdat het niet gaat om de competitie en strijd. Maar om samen te kunnen voetballen. Samen plezier hebben. En na afloop gezellig samen te eten,” vertelt Marcus Jan.

Keukenprinsessen

Een van de deelnemers van het participatie project komt hier graag koken. Niet alleen de oude voetballers mogen aanschuiven, ook de onderhoudsploeg krijgen een maaltijd aangeboden als dank voor het werk bij het plaatsen van de containers.

Het is nu het plan om één keer in de maand een wereldkeuken te organiseren. Een maaltijd voor mensen uit de wijk. Voor vrouwengroepen, voor budgetkringen, voor mensen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben. Dezelfde uitnodiging voor een etentje wordt dan ook verstuurd naar de Walking Footballers, en de deelnemers van Senioren sport. En naar de mannen van de onderhoudsploeg. Zo worden de sporters en de mensen uit de wijk bij elkaar gebracht.

Bij de voorbereiding, werd het buurthuis ingericht als een restaurant. Met tafeltjes geschikt voor vier of vijf personen. In de praktijk werden deze bij elkaar geschoven zodat de groepen groter werden, en mensen bij elkaar kwamen te zitten. De mensen uit de wijk, de participanten, de harde werkers van de onderhoudsploeg en de voetballers kunnen zo samen genieten van een lopend buffet.

De organisatie, de dames die het eten hebben klaargemaakt, vonden het leuk om te doen. En binnenkort zal er een evaluatie zijn. Zo werd er de eerste keer Syrisch eten klaar gemaakt. Dit was lekker, maar veel mensen zijn dat niet gewend. Daarom werd er de tweede keer gekozen voor Indisch eten. En omdat er voor sommige gerechten een oven nodig is om het te bereiden, wordt er onderzoek gedaan naar welke oven er aangeschaft zou kunnen worden.

Samen ontbijten

Op vrijdagochtend worden in het clubhuis de snoepzakjes gevuld voor de voetbalpupillen. Op zaterdagen kun je een broodje gezond eten voor de wedstrijd of een balletje gehakt na de wedstrijd. Er worden hele buitenlandse maaltijden bereid in de keuken. En er wordt samen ontbeten. Een aantal mensen van de gemeente zijn in het Buurthuis De Siggels samen gaan ontbijten, om tegelijk de toekomstvisie van Zwolle-Zuid te bespreken.  Zo is wijkmanager Serge Westerdiep positief over wat er bij v.v. SVI is gebeurd met de verandering van sportpark naar buurthuis.

Ook vanuit de landelijk politiek is daarbij nu een belangrijke verandering die voor v.v. SVI gunstig kan zijn. De wet voor omgevingsvergunning gaat veranderen. Dit houdt in dat er in de toekomst met de buurt zelf een overeenkomst kan worden gesloten over een bestemmingsplan. Dit biedt nieuwe mogelijkheden.

 


 

Het buurthuis de Siggels is nu officieel geopend. Een multifunctionele accommodatie, waar verschillende doelgroepen samen kunnen komen, en samen kunnen bewegen en sporten.

Alles in één
Tijdens de opening van het buurthuis stond er een basketbalpaal in de kantine, om aan alle aanwezigen de multifunctionaliteit van de vernieuwde accommodatie te laten zien. Begin 2019 zal er nieuw sport- en spelmateriaal komen dat gebruikt kan worden door basisscholen en bij toernooien. Het zijn spullen die door de stichting MVO gebruikt kunnen worden, maar daarnaast ook een meerwaarde hebben voor v.v. SVI als voetbalclub. Een mooi voorbeeld hiervan is de Freeplayer, een mobiele sportinstallatie. Ingeklapt is het een rijdende trolley, zet je hem op dan heb je keuze om je eigen sportveld te creëren. Een hoog net om volleybal mee te spelen, een laag net voor een potje tennis. Maar het is ook geschikt om basketbal of korfbal te spelen. De Freeplayer kan door de stichting MVO voor activiteiten met verschillende doelgroepen gebruikt worden, maar hij kan ook bij de verschillende toernooien van v.v. SVI gebruikt worden om bijvoorbeeld voetvolley te spelen. De Freeplayer is door de Stichting MVO als cadeau overhandigd aan de club v.v. SVI.

Een van de groepen die gebruik zou kunnen maken van de Freeplayer is de groep seniorensport. Een vaste groep senioren komt elke week bij elkaar om onder leiding van Ryan verschillende sporten te beoefenen. Daarnaast heb je ook nog het clubje dat Walking Football, de voetbalvariant voor oudere voetballers, speelt bij v.v. SVI. Dit loopt goed. Er is een mooie groepje, met o.a. aantal van de oude garde van v.v. SVI, die samen komen en samen voetballen. Ook bij drie andere clubs in Zwolle, wordt er gedaan aan Walking Football. Het zou mooi zijn als deze clubs met elkaar een wedstrijdje kunnen spelen, of samen kunnen gaan lunchen.

Syrische maaltijd
De Walking Football groep werd al getrakteerd op een speciale maaltijd. Een Syrische vluchtelinge, had een wens om te koken voor een grote groep. In het buurthuis van De Siggels kon de wens van deze vrouw in vervulling komen. Samen met een aantal andere dames heeft ze een Syrische maaltijd bereid in de keuken van het buurthuis. Met als gasten, de Walking-Football groep en de aanwezige bouwploeg van het Materiaal- en Terreincommissie. Verder is er de goede samenwerking met Travers, wat zorgt voor een goede aanvulling op het buurthuis. Oudere dames uit de wijk, zijn naar het buurthuis gekomen voor dagbesteding. Zij zijn, samen met stagiaires van de opleiding PmT van Windesheim, binnen gaan tafeltennissen. En gaan koken. In het kader van de participatieproject is het mooi om deze dames een plek te kunnen bieden waar zij zich thuis kunnen voelen. Het zijn mooie initiatieven, die wellicht een mooi vervolg kunnen krijgen. Als mensen zich afvragen of zij iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de keuken of achter de bar, dan zijn zij altijd welkom.

Les bij De Siggels
De Sport-BSO loopt goed, maar naast basisschoolleerling komen er nog meer leerlingen naar De Siggels. Sinds kort is er het Deltion-project, waarbij schoolklassen, onder begeleiding van een docent, twee dagdelen per week les krijgen op en rond Sportpark de Siggels. De studenten gaan meehelpen met verschillende klussen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij de Materiaal- en Terreincommissie, of helpen bij de organisatie van toernooien van v.v. SVI. Het voordeel van dit project is dat de Deltion leerlingen veel arbeid en energie zullen bieden aan de club. Het nadeel is dat als deze studenten er niet zijn, deze arbeid ook geleverd zou moeten worden. Het werk van de studenten zou dan niet gemist moeten worden, maar op andere manieren worden opgevangen.

Gehandicapten sport
Er is door v.v. SVI-leden collecte gelopen voor NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Voor zowel NSGK als voor de club heeft dit een mooi bedrag opgeleverd. Dit geld kan door v.v. SVI besteed worden aan de doelgroep, gehandicapte kinderen.

v.v. SVI en MVO de Siggels gaan samenwerken met Frion, een organisatie die er is voor mensen met een verstandelijke beperking. Op Sportpark de Siggels zouden sport- en spelactiviteiten aangeboden kunnen worden voor deze doelgroep. Dit is zeker een groep uit de samenleving die hier thuishoort. Of dit ook in combinatie zou kunnen gaan met een G-elftal bij v.v. SVI, is op dit moment lastiger. Als de wens er zou zijn, zou dit onderzocht kunnen worden, maar het is praktisch niet mogelijk om dit binnen een jaar te realiseren.

Terug en vooruitkijken
Stichting MVO is nu op het punt gekomen dat er moet worden geëvalueerd. “We moeten nu kijken hoe het gaat, maar ook waar we tegen aanlopen. Zoals, hoe gaan we om met commerciële activiteiten, hoe kunnen we dit combineren met ons sportaanbod.”  Nu Ryan er is, en zij veel dingen regelt, organiseert en begeleid kan Marcus-Jan zich meer bezighouden met de administratieve kant.

Het is voor hem ook een uitdaging om nu alles goed weg te zetten. “Ik heb nog een jaar te gaan, nu moeten we terugkijken. Toen ik hier begon, hebben we plannen gemaakt. Nu moeten we kijken wat er van deze plannen terecht is gekomen. Wat goed, en wat minder goed is gegaan.” Bij deze evaluatie zou de gemeente niet direct betrokken zijn. Wel benadrukt Marcus-Jan dat de gemeente erg meeleeft, “Serge Westerdiep, wijkmanager in Zwolle-Zuid, heeft goed contact met v.v. SVI en maakt zich echt hard voor wat wij hier doen. Hij ziet de meerwaarde ervan in, besteed er aandacht aan en ziet het belang dat het buurthuis heeft voor de wijk Zwolle-Zuid.”

Lees hieronder een aantal verslagen van de afgelopen maanden:

Verslag juni 2018

Verslag mei 2018

Verslag april 2018

Verslag maart 2018

Verslag februari 2018

Verslag januari 2018

Verslag september 2017