Over ons

Stichting MVO de Siggels is opgericht om uitvoering te geven aan het maatschappelijke beleid van de vereniging. We stellen ons ten doel om in samenwerking met maatschappelijke partners uit de wijk activiteiten te ontplooien op en rondom ons sportpark. MVO de Siggels maakt hierin duidelijk keuzes wat betreft partners en activiteiten en kan faciliterend optreden in deze activiteiten.
Zo kunnen wij het sportpark beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld participatieprojecten, bedrijfsbijeenkomsten of onderwijsinstellingen. De faciliteiten die het sportpark biedt zijn uitermate geschikt om op een sportieve manier een bijdrage te leveren aan allerlei bijeenkomsten met een verbindend karakter. Ziet uw organisatie mogelijkheden om het complex in te zetten bij bijvoorbeeld arbeidstrainingen? Neemt u dan contact met ons op om samen te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Stichting MVO de Siggels wordt bestuurd door leden van de vereniging. Sebastiaan Landman, Rudy van Leerzem, Pauline Kroes en Ralf Westenberg zetten zich hier vrijwillig voor in. Marcus Jan Schiere is vanuit zijn rol als sportparkmanager bij SportService Zwolle verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de plannen.

De stichting heeft ten doel het bijdragen aan het maatschappelijk welzijn van inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder, door het faciliteren van activiteiten gericht op beweging, participatie, opleiding en verbinding op sportpark De Siggels.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening door inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder op sportpark De Siggels.
b. het faciliteren van activiteiten die gericht zijn op verbinding, opleiding en participatie voor inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder.
c. het bieden van een platform dat organisaties in staat stelt invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat wederzijdse versterking van die organisaties faciliteert.
d. het bijdragen aan de leefbaarheid van het sportpark De Siggels en de continuïteit van voetbalvereniging SVI.