Nieuws

Verslag beweegevenement 26 september

Op 26 september heeft het beweegevenement van MVO de Siggels plaatsgevonden. In onze ogen een zeer geslaagde dag!

We hadden drie doelen:

  • Wijkbewoners in beweging krijgen.
    Dit is gelukt. Ondanks het slechte weer hebben we een behoorlijke aanloop gehad. Het clubhuis heeft gezellig vol gezeten en alle activiteiten binnen zijn eigenlijk continue in gebruik geweest. Een gezellige sfeer waarbij we weer nieuwe mensen hebben kunnen aanmelden voor onze reguliere activiteiten.
  • Professionals uit zorg, welzijn en sport bij elkaar krijgen om te praten over slimme verbindingen.
    Dit is gelukt. Een zaal vol met professionals en mensen uit de wijk hebben gesproken over wensen en problemen als het gaat om het in beweging krijgen van deelnemers en wijkbewoners. Een uitdaging waar wij de komende tijd nog veel aandacht aan zullen besteden en jullie vast nog meer over te horen krijgen!
  • Het bedanken van de Stichtingen, Fondsen en Donateurs die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het buurthuis.
    Naast onze leden en hun bijdragen heeft dit gehele project enkel en alleen doorgang kunnen vinden doordat mensen ‘van buiten’ vertrouwen hebben getoond in onze plannen, door middel van financiële bijdragen aan het project. We kunnen onze dankbaarheid daarvoor niet genoeg onder woorden brengen dus hebben dit gedaan door ze uit te nodigen en persoonlijk te laten zien wat het resultaat is. Dit is gelukt! We zijn erg blij met hun komst en het kunnen afronden van dit erg intensieve traject de afgelopen periode.

Op later termijn zullen we meer verslaglegging van de dag doen. Gelukkig hebben we voor nu alvast een aantal foto’s.  Bij deze onze dank aan alle mensen die hier (groot of klein) een bijdrage aan hebben geleverd.

Graag tot ziens in het buurthuis!